Försäkringsbolagens informationsplikt vid undantag i försäkringen

Försäkringsbolaget har få skyldigheter – Informationsplikten är en av de mest viktiga Försäkringsbolaget har få skyldigheter gentemot sina kunder. Kundera,…

Fortsätt läsa →

Räcker en hänvisning till ett avtalsvillkor?

Försäkringsvillkor ska vara tydliga och lättillgängliga Försäkringsavtal skiljer sig från övriga avtal. Försäkringsavtal hänvisar normalt till en bilaga, som i…

Fortsätt läsa →