Försäkringsbolagens informationsplikt vid undantag i försäkringen

Försäkringsbolaget har få skyldigheter – Informationsplikten är en av de mest viktiga Försäkringsbolaget har få skyldigheter gentemot sina kunder. Kundera,…

Fortsätt läsa →

Grundlagen och demokratiprincipens förändring

All offentlig makt utgår från folket – demokrati- och folksuveränitetsprincipen. All offentlig makt utgår från Sveriges folk som genom sin förlängda…

Fortsätt läsa →