Offentliga upphandligar | Upphandling kan vara avgörande för dina affärer

För att vinna en offentlig upphandling krävs inte bara att du har det lägsta anbudspriset. Du måste som leverantör ha god koll på markanden och dina konkurrenter. Känna till när gällande ramavtal inom din bransch löper ut, och framförallt uppfylla ska-kraven för upphandlingen. Att från första början formulera svaren i förfrågningsunderlag är inte alldeles enkelt. Det är många dokument och bilagor som ska gås igenom och kriterier som ska riktas och för att kunna vara med och konkurrera så måste man ha en övergripande förståelse för upphandlingskraven och en specifik kunskap processen i övrigt. Många anbudsgivare faller på enkla formella misstag som beror på slarv eller okunskap. Anbud med formella fel prövas inte utan fastnar i den första gallringen.

 

Upphandla varor och tjänster enligt LOU, LUF eller LOV – Bevaka och lägg anbud på ramavtal

En upphandlingsjurist analyserar marknaden och granskar tidigare tilldelningar så att du kan ligga steget före konkurrenterna strategiskt både sakmässigt, prismässigt. Många företag uppfyller kanske kraven för upphandling men bemästrar inte konsten att administrativa hela processen som trots allt är ganska omfattande av givna skäl. För attt kunna bli leverantör åt det offentliga och ta hem ett offentligt kontrakt så måsta allt bli korrekt och man ska även kunna ta sig an det uppdrag man åtagit sig att göra. Kontakta en av våra jurister inom upphandlingsområdet för att inte gå miste om värdefulla kontrakt på den offentliga marknaden. Vi upphandlar varje år miljonkontrakt åt våra huvudmän, främst inom lag 2007:1091 om offentlig upphandling. Men än inom LUF och valfrihetssystemet, LOV.

Upphandlingsprocess

Tillstånd och ansökningar till olika myndigheter | Hemtjänst, SOL och LSS – IVO för vårdfrågor

Vissa typer av ramavtal med det offentliga kräver, om man är i uppstartsfasen, olika slags tillstånd beroende på verksamhetens art och omfattning. Myndigheten för vård och omsorg (IVO) administrerar idag en rad tillståndsansökningar som förut låg på andra myndigheter. Våra jurister upprättar tillståndsansökningar av olika slag till aktuella instanser och myndigheter såsom exempelvis LSS-ansökan inom ramen för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt andra ansökningar som faller inom socialtjänstlagen (SOL) m.m. Vi upprättar kvalitetssäkringssystem och mijöpolicydokument eller bistår er att uppfylla andra behörigheter för ni ska kunna uppfylla uppdraget på ett relevant och fullgott sätt. Behöver du tillstånd att bedriva vård och stöd av en anhörig (LSS), eller kanske tillstånd att bedriva vårdverksamhet i företagsform och behöver de tillstånd som krävs? Kontakta en av våra jurister idag.

Vi upprättar, granskar och tolkar även andra typer av avtal, kontrakt, ansökningar och dokument. för mer info och tidsbokning vid ett av våra kontor.