Juristbyrå Stockholm – Affärsjurister inom avtals- och försäkringsrätt

Försäkringsjuristerna Stockholm är en juristbyrå inom affärsjuridik.

Med inriktning mot försäkringsavtalsrätt. Juristbyrå i Stockholm som tar din strid mot försäkringsbolagets jurister. Försäkringsbolaget är överlägset både sakmässigt och ekonomiskt och när de väl bestämt sig att neka ersättning är det svårt som lekman att få sin rätt igenom. Trots att man kanske har rätt i sak. Ibland hamnar många bara i fel villkor utan att bolagen rättar enkla villkorsfelbedömningar från försäkringstagaren. Försäkringsbolaget har duktiga jurister på sin sida. Och erfarna utredare. Det ska man vara medveten om. Låt en duktig jurist med fokus på försäkringsavtalsjurudik ta hand om det strategiska juridiska arbetet.

En försäkringsjurist har skadestånds- och avtalsrätten som kärnområden

Skadeståndsrätten och den speciella avtalsrätten går hand i hand med försäkringsavtalsrätten. För att få ersättning i försäkringsfall med komplicerade orsaksamband och höga beviskrav kan det vara svårt som konsument. Nämnderna som står till hands är sällan en tröst och i tvovärdighetsfrågor som det trots allt ofta handlar om prövar nämnderna inte frågan då trovärdighesfrågor måste prövas i rätt. När du står mot försäkringsbolagets kunniga jurister är det dessutom ofta lätt att glömma bort väsentliga delar av händelsen man ska redogöra för och som kankse precis ställt hela livstillvaron på sin kant. Kontakta en av juristbyråns jurister inom skadestånds- och försäkringsavtalsrätt så du kan spela på samma villkor som försäkringsbolaget.

Försäkringsvillkoren kan vara tvetydliga – Få ersättning vid skada kan vara svårare än man tror

Det är inte enkelt att hålla reda på varje moment i försäkringsvillkoren och särskilt när man har varit med om något traumatiskt och fått egendom förstörd eller kanske själv blivit skadad, då kan man enkelt falla utanför vad som försäkringsbolagen anser uppfyller det s.k. försäkringsfallet. Det är inte alltid heller försäkringsbolagen kör med fair-play, utan många gånger används otillräckliga utredningsmetoder som faller tillbaka på den skadelidande. Att inte få försäkringsfallet godkänt för många kan bli en kostsam historia med förlust av stora summor pengar genom att man på grund av någon positiv eller negativ handling som exempelvis ett förbiseende av en bi-förpliktelse i försäkringsavtalet inte får ut den ersättning man har rätt till. Vi tar din rätt till ersättning vid skada. Med en jurist vid din sida så balanseras makten mellan dig som försäkringstagare och motparten försäkringsgivaren, försäkringsbolaget. Kontakta en jurist i Stockholm för kvalificerat rådgivning innan du försitter tid eller andra skadebegränsande förutsättningar för din sak. .