Har du företags- och ansvarsförsäkring – Och råkat ut för skada?

Inte sällan får försäkringstagare avslagsbeslut, från försäkringsbolagen, trots att man råkat ut för skada och kan påvisa detta både faktiskt och ekonomiskt. Det räcker ofta inte heller med att man har en gällande försäkring, exempelvis en allmän företagsförsäkring, och dessutom har betalat försäkringspremien tid efter tid. Att man inte heller tidigare har råkat ut för skada eller tagit din försäkring i anspråk tidigare är inget man heller kan lägga till grund för sina ersättningsanspråk.

Näringsidkare har högra bevisbörda för försäkringsfallet

Försäkringstagaren har bevisvbördan för sitt påstående om försäkringsfall och ska påvisa att den egendom som blivit förlorad verkligen har förstörts eller förlorats och att det är ett lagligt intresse. Anser försäkringsbolaget att du av någon anledning inte varit aktsam  om din egendom eller att du har ökat faran för skadan så kan din ersättning från försäkringen sättas ned. Det ska dock finnas grund för detta.

Vi har lång erfarenhet från förhandling med försäkringsbolag i olika tvister rörande försäkringsfall gällande försäkringsersättning eller att utreda orsakssamband så att villkoren i försäkringen uppfylls. Vi vet hur försäkringsbolagens skadereglerare tänker och resonerar kring specifika försäkringsfall och vilka grunder försäkringsfall avslås på. Vi vet också hur försäkringsbolagen tänker generellt och vilka steg de tar i skadeutredningsprocessen.

 

Försäkringsersättning och ersättning vid skada

Har din verksamhet inte fått ersättning för skada trots att ni råkat ut för en skada som täcks av försäkringen? Då kan det finnas anledning att kontakta en jurist. I vilket fall som helst så gäller principen att tala är silver och tiga är guld. Man bör bara redogöra för väsentliga händelser och frågor som försäkringsbolaget ställer och man får inte vara selektiv utan ska man svara på hela omfattningen av försäkringsbolagets frågor på ett uttömmande sätt.

 

Behöver Ni en jurist som företräder Er vid försäkringsbolagets besiktningsutredningar

Våra jurister företräder dig och närvarar vid försäkringsbolagens skadebesiktningar så allt går rätt till. En jurist är med och dokumenterar allt som försäkringsbolagen dokumenterar och gör även egna observationer och inspektionsmoment för din räkning, så att det skapas balans dina och försäkringsbolagets rättigheter och skyldigheter. Sällan företar bolagens och dess underleverantörer – särskilt deras särskilda utredning