Hem- och villaförsäkring – Få ersättning vid skada

Har du råkat ut för skada genom brand, vattensinströmning, stöld eller inbrott eller kanske krockat din eller familens gemensamma bil. Har någon vandaliserat bin bil eller annan skadegörelse. Vägrar dessutom försäkringsbolaget betala ut ersättning trots att du uppfyller försäkringsvillkoret? Har du aktualiserat ett undantag i försäkringsavtalet? Handlar det om trovärdighet? Oavsett vad som hänt tar vi Din strid mot försäkringsbolagets jurister. Bolagen arbetar inte alltid efter regelboken och därför är det bra att ha en jurist på sin sida som genomskådar bolagens förevändningar för att slippa undan ansvar. Har du hemförsäkring har du också ofta rättsskydd för juridiska ombudskostnader när det blir tvist. Vanliga frågor vi arbetar med är bilstölder/-skador, inbrott och andra egendomsskador där försäkringsbolagen hakat upp sig på endera detaljen och motsätter sig därmed att betala ut försäkringsersättning. Vägrar bolaget att lyssa på dig? Kontakta en av våra jurister idag!

 

Jurist inom försäkring – Konsumentförsäkring och skadeförsäkring

Ett bra tips till alla försäkringstagare är att innan dess man kontaktar försäkringsbolaget i anledning av skada, bör man läsa försäkringsvillkoren noga för att kontrollera om händelsen/skadan som skett ryms i försäkringsvillkoren för ditt försäkringsskydd. Har du svårt att tolka försäkringsvillkoren eller hamnat i andra bekymmer med ditt försäkringsbolag? Kontakta en försäkringsjurist innan det är för sent och försäkringsbolaget fått dig ”försäga dig”. Det är inte ovanligt att bolaget ställer svåra frågor som du måste svara på uttömmande på omfattningen av och svaret bolaget vill ha är inte alltid det första man tänker på utan bolaget har ofta tämligen långsökta intentioner med dessa frågor. Hamnar du fel i redogörelsen så kan det göra att du blir utan ersättning. Trovärdighetsfrågor aktualiseras vilket ställer försäkringsskyddet på sin kant något och utesluter vissa prövningsinstanser.