Räcker en hänvisning till ett avtalsvillkor?

Försäkringsvillkor ska vara tydliga och lättillgängliga Försäkringsavtal skiljer sig från övriga avtal. Försäkringsavtal hänvisar normalt till en bilaga, som i…

Fortsätt läsa →