Uppsägning av hyresrätt | Bostads- och hyresfrågor

När det kommer till att avhysa en hyresgäst med besittningsskydd krävs en hel del för att uppsägningen ska vara giltig. Först måste det formella kring uppsägningen vara korrekt annars blir uppsägningen utan verkan. Sen måste förutsättningarna för att säga upp hyresgästen också finnas där. Risken finns i andra fall att man blir skyldig skadestånd eller att man sedan står där med en missnöjd hyresgäst som det kanske redan är problem med. Det indirekta besittningsskyddet som lokalhyresgäster har innebär inte att de per automatik får behålla lokalen utan snarare en principiell rätt till skadestånd vid en uppsägning av kontraktet från hyresvärdens sida.

Indirekt besittningsskydd – lokalhyresgäst

En lokalhyresgäst har, som sagt, inte en principiell rätt att få behållla sin lokal såsom exempelvis en vanligt hyrestagare med ett direkt besittningsskydd. Det indirekta besittningsskyddet som en lokalhyresgäst har innebär istället en rätt till skadestånd för den skada man lider av uppsägningen. Kontakta med fördel en jurist i dessa frågor då de kan vara knepiga att nysta upp själv. Man måste också agera strategiskt för att inte få oönaksade resultat av en presumtiv uppsägning som dessutom inte kan dras tillbaka. En uppsägning är alltså oåterkallelig och ska prövas i hyresnämnden.

 

Säga upp hyresgäst – avhysa pga. misskötsamhet eller fara för föreningen

När du ska säga upp en hyresgäst är flera punkter av betydelse. När löper hyresavtalet ut? Vilka villkor finns i hyresavtalet exempelvis avseende uppsägningstiden? Vilka steg ska man ta för att på ett korrekt sätt avhysa en hyresgäst utan att det blir en för kostsam historia? För att få svar på dessa och andra närliggande frågor. Kontakta en jurist med god insyn i hyresrättsreglerna.