Rätt som hyresgäst – uppsägning lägenhet – Uppsägningtid

En uppsägning av en hyresrätt eller bostadsrätt där hyrestagaren har ett tillsvidareavtal  med besittningsskydd kan inte göras hur som helst. Besittningsskyddet är ett starkt vedertaget institut som har konsumentvänliga motiv i bakgrunden. Du har som hyrestagare en principiellt rätt att bo kvar i din lägenhet på grund av ditt direkta besittningsskydd. Besittningsskyddet innebär att du som hyrestagare inte kan bli uppsagt utan en betydande grund härför. Du har också en uppsägningtid om minst tre månader som hyresvärden måste beakta oaktat vad hyresavtalet säger.

 

Vräkning och avhysning – Har du besittningsskydd och rätt till din bostad

Har du blivit avhyst/vräkt från din hyresrätt så bör du kontakta en jurist som kan ta upp din hyresfråga till hyresnämnden och möjligen hovrätten i det fall du är missnöjd med hyresnämndens beslut. Du har kanske möjlighet genom Hyresgärstföreningen, HGF, eller att själv ta upp frågan i hyresnämnden. I hovsrätten krävs ofta en jurist för att få fram den rätt man har. En lägenhet, även om det är en hyresrätt utan ett faktiskt marknadsvärde har i praktiken ett mycket högt värde, som egentigen kan omsättas till en juridska siffra, bostaden har ett stort värde för ägaren och många gånger är det värt att anlita en expert i bostads- och hyresrättsfrågor för att få behålla sin bostad.