Vinna mot försäkringsbolaget. Vilka är oddsen?

När finns det skäl att kontakta en juristbyrå?

Det finns anledning att kontakta våra jurister om:

 • Du behöver granska, upprätta eller tolka ett avtal eller ett dokument
  • Om du vill uppdatera ditt testamentet för att säkra dina bröstarvingarnas rätt
  • Du vill undvika oönskade avtalstolkningsproblem med en annars god affärspartner.
  • Du behöver säkra upp ekonomiska tillgångar i förhållande till andre och/eller tredje man som du ingått eller avser ingå avtal med.
 • Du råkat i tvist med en samarbets-/affärspartner i frågor rörande ert samarbete.
  • Om ett ingånget avtals tolkning och innebörd.
  • Vad som gäller vid uppsägning.
  • Och strategiska bolagsrättsliga frågor.
 • Du råkat i tvist med ditt försäkringsbolag
  • Du anser att försäkringsbolaget gjort fel på något sätt i sin handläggning eller i sitt beslut.
  • Försäkringsbolaget misstänker ”faulplay” och hotar med att kontakta polisen.
  • Du misstänker att försäkringsbolaget inte kommer betala ut ersättning.
  • Försäkringsbolaget inte tror på din redogörelse om försäkringsfallet.
  • Samt andra frågor rörande ditt försäkringsskydd.

Vi upprättar även andra avtal och dokument i olika former

Genom vår särskilda kunskap inom avtalsrätt så är den allmänna liksom den speciella avtalsrätten naturligt ett av våra kärnområden. Behöver du hjälp med att upprätta ett vattentätt samarbetsavtal mellan dig och en affärspartner? Eller kanske säkra upp din verksamhet genom kontinuerliga leveranser utan avbrott som kan orsaka driftstopp i verksamheten? Då bör du formalisera din vilja i ett fysiskt dokument, för att behålla din rätt idag och i framtiden. För att inte råka ut för oönskade och oförutsedda händelser så är som sagts det skriftliga avtalet oumbärligt. Och alla smarta och moderna företag säkrar idag upp sin ekonomiska rätt gentemot andras intressen. Vi administrerar även offentliga upphandlingar, från bevakning av ramavtalsslut, granskning av tilldelningsbeslut och uppföljning av ingångna kontrakt, för våra huvudmäns räkning.

Kontakta en av våra affärsjurister idag för rådgivning och konsultation i juridiska frågor. Klicka här för kontakt!

 

Undra om försäkringsbolaget skulle försäkra den risken? Vinna mot bolagen kan bli en svår uppgift.

När man på ett eller annat sätt hamnat på tvären med sin försäkringshandläggare och måste förklara eller påvisa en omständighet eller ett händelseförlopp man redan en gång redogjort för kan det bli uppförsbacke framöver. Säg att försäkringsbolaget inte tror på din redoförelse eller att bolaget anser att du inte styrkt förekomsten av viss egendom eller för den delen enligt bolaget inte bevisat att skadan uppstått på det sätt du hävdar. Vilket de har rätt till då det är du som försäkringstagare som har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger. Du ska göra det mer än antagligt att så är fallet än motsatsen.

Vad har försäkringsbolaget i sin arsenal mot dig som försäkringstagare?

Försäkringsbolaget tolkar i första hand själva sina egenfattade försäkringsvillkor och anser de att det inte är några tveksamheter betalar bolaget i regel ut ersättning utan några frågor. Börjar det komma jobbiga frågor kan man börja ana oråd. I varje fall på en snabb handläggning. Bolagen har även rätt till långa utredningstider då skadan ska granskas osv. genom besiktningsmänsakkunniga osv. Har man inte en jurist när bolagens egna jurister och sakkunniga börjar arbeta för att sänka din bevisföring är det i princip omöjligt att få rätt. De flesta är avlönade av försäkringsbolaget och det kan inte uteslutas att det finns intressen att hålla nere ersättningarna som inte kanske har med försäkringskollektivet som sådant att göra. När väl bolagen har bestämt sig för att inte betala ut ersättning kan de gå långtväga för att försäkringstagaren inte ska få någon ersättning. Rättsskyddskonstnader och egna kostnader för bolaget kan kosta tiodubbelt vad det skulle kosta att från början bara betala ut försäkringsersättningen. Men bolaget har i vissa bestämda fall principiella ståndpunkter och går långt för att bibehålla dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *