Rättshjälp och hemförsäkring tas ofta fel på rättsskyddet som ingår i hemförsäkringen

Rättshjälp kan erhållas i de fall inte rättsskydd kan beviljas

Rättshjälp är ett skattesubventionerat rättsmedel som kan erhållas om man uppfyller kraven för rättshjälp när alla andra rättsmedel är uttömda. Rättshjälp förutsätter även en årsinkomst som understiger vissa beloppsgränser. Normalt gäller inte heller rättshjälp vid arbetsrättstvister för att nämna ett exempel.

Rättsskydd ingår som ett moment i hemförsäkringen

Rättsskydd ingår som regel i alla hemförsäkringar. Det betyder att det försäkringsbolag man kanske tvistar med också betalar kostnaderna för tvisten. Rättsskyddet fungerar så att försäkringstagaren betalar självrisken som normalt är 20-25 procent och försäkringsbolaget betalar resten. Det kan vara så att man som försäkringstagare själv måste stå ute med ekonomiska medel då det också är bolaget som bestämmer när en tvist har uppstått och när rättsskyddet ska börja gälla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *