Syster anses inte som nära anhörig i för krissamtal

Försäkringsjuristerna Stockholm kommenterar i Expressen och GT

Det uppmärksammade mordet på 26åriga Anna, som brändes ihjäl i en anlagd brand, väckte frågan om de anhörigas rätt till krissamtal och särskilt definitionen av nära anhörig. Anna, avled av sina skadorna hon ådrog sig när 25-årig man som misstänks för mord alternativ mordbrand, tände eld på bostaden Anna befann sig i. Även en 30årig kvinna är misstänkt för medhjälp till mordbrand.

Avligen syster anses inte som nära anhörig av försäkringsbolaget

Annas syster begärde krishjälp efter den fruktansvärda händelsen men fick avslag av försäkringsbolaget, som inte ansåg att hon uppfyllt försäkringsvillkoret då en syster inte hör till begreppet nära anhörig, såsom en make/maka och barn gör. Därför hade systern inte rätt till ersättning enligt försäkringsbolaget. Först när systern gjorde ett inlägg Facebook så ändrade sig försäkringsbolaget i frågan och betalade ut krisersättning. Bolaget menade att de utanför försäkringsvillkoret pga. ömmande omständigheter medgav den avlidnes syster krisersättning.

Försäkringsjuristerna Stockholm kommenterar artikel i Anna-fallet

Jesper på Försäkringsjuristerna Stockholm kontaktades 20 minuter innan deadline för artikeln av ansvarig utgivare på GT och kommenterar försäkringsbolagets agerande och den allmänna definitionen av begreppet anhörig respektive nära anhörig. En definition som rent allmänt utesluter syskon och föräldrar. Möjligen torde försäkringsbolagen se om detta och andra frågor som ur försäkringstagarsynpunkt kan ifrågasättas. Läs om artikeln på adressen nedan: Läs Expressen och GT:s artikel här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *