Uppsägning eller avsked?

Var går gränsen mellan uppsägning och avsked/

Gränsen mellan uppsägning och avsked är inte klar och tydlig vilket är en konsekvens av en dynamisk och rörlig arbetsmarknad där varje situation är unik och måste ses i sitt speciella sammanhang. I ett fall kanske ett avsked inte var lagligt grundat, men om arbetsgivaren hade företagit en uppsägning istället så kan denna varit på sin plats. Gränsen för avsked, vilket i princip är när man får gå på dagen, är satt högre än vad den är vid uppsägning och kräver större misskötsamhet för att kunna användas. Arbetsgivaren får i den nämnda situationen ersätta arbetstagaren för den skada som kan sägas vara mellanskillnaden av en kränkning på grund av uppsägning och kränkningen ett avsked.

Många gånger är det bättre att avskeda än att säga upp

Skulle jag välja mellan att säga upp en anställd eller avskeda denna och arbetstagaren är i gränslandet av vad som är en uppsägning eller vad som är ett avsked. Då skulle jag förmodligen välja att avskeda arbetstagaren trots att skadeståndet är högre vid felaktiga avsked än vid osakliga uppsägningar. Anledningen till detta är ganska enkel och kommer an på det faktum att arbetsgivare som säger upp måste beakta uppsägningstid för den anställde. En uppsägningstid som kan dra sig över många månader och även år. Vid ett avsked går den avskedade på dagen och får därmed ingen uppsägningslön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *