Anställningens vara eller icke-vara | Uppsägning & avsked eller en s.k. fingerad arbetsbrist

Lagen om anställningsskydd ger den anställde ett starkt skydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) har traditionellt sett varit på arbetstagarens sida. Med arbetsgivarens principiella ledningsrätt mittemellan. Med ett starkt anställningsskydd på arbetsmarknaden kommer både fördelar och nackdelar. Med ett starkt anställningsskydd så sitter man säkert på sitt arbete och behöver inte oroa sig för att bli av med jobbet ens vid misskötsamhet. Misskötsamheten ska vara medveten och återkommande. Vidare så åsitter man med LAS i ryggen säkerhet även vid arbetsbristsituationer m.m. där arbetsgivaren bland annat måste beakta sist in, först ut-principen, dvs. turordningsreglerna i LAS. Som arbetsgivare har du dessutom mycket formalia som ska bli rätt vid ett företagande av den makt man besitter över arbetstagaren. Vid formfel så aktualiseras skadestånd liksom vid osakliga uppsägningar.

Finns nackdelar med ett hårt anställningsskydd

Det finns även nackdelar med ett starkt anställnignsskydd. Arbetsmarknaden blir tämligen stillastående eftersom arbetstagare sällan byter arbete och riskerar att hamna på fel arbete där man inte passar. Skulle man luckra upp anställningsskyddet skulle omsättningen på arbetsmarknaden bli bättre och mer specialiserad eftersom rätt man skulle hamna på rätt arbete förr eller senare. Ett exempel på där anställningsskyddet är svagt men fungerar är Storbritannien och USA där det är mycket enkelt att säga upp arbetstagare även efter längre anställning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *