Företagsförsäkringen kontra konsument- och personförsäkringen

Den försäkrades skyldigheter varierar stort

Vare sig du är försäkringstagare i rollen som konsument med exempelvis en personförsäkring eller om du är en företagare med en allmän företagsförsäkring eller i övrigt så är premiebetalningen den viktigaste skyldigheten. Har premiebetalningen förfallit och ävenså försäkringsskyddet på grund därav när skada inträffar så ersätts heller inte skadan. Denna regel har endast i konsumentförsäkringspraxis förbisetts ett fåtal gånger i en förmodad tycka-synd-om-mentalitet i dömandet. Den slutsatsen kan dras då bevisbördan för försäkringsfallet bara genom den uteblivna premiebetalningen och försäkringens uppsägning inte kan uppfyllas. Vid sidan av premiebetalningen finns en rad bi-förpliktelser som om de inte beaktas kan innebära att försäkringstagaren blir helt utan ersättning. En viktig princip är att försäkringstagaren inte för öka risken för fara – fareökning – så att försäkringsbolagets beräkningskalkyl av skadans sannolikhet snedvrids.

Företagare vs konsument

Konsekvensen av att du som försäkringstagare bryter mot förpliktelserna i försäkringsavtalet skiljer sig väsentligt åt beroende på om du är konsument eller företagare. Företagsförsäkringen är dispositiv och försäkringsbolaget ser mycket hårdare på en näringsidkares åsidosättande av förpliktelserna enligt försäkringsavtalet. Som konsument kan man ofta komma undan med blotta förskräckelsen med ersättning från försäkringen trots att man förbisett en bi-förpliktelse. Som företagare kan man inte förvänta sig denna milda behandling och man anses kunna tillvarata sina intressen själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *