Upphandla energieffektivt med LED-lysrör för offentlig sektor

Energieffektiva upphandlingar saknar pga. förlegade avtal

Det upphandlas belysning för hundratals miljoner varje år. Man upphandlar i vanlig ordning efter det lägsta anbudet och det billigaste lysröret, för att ta ett vanligt inslag i den offentliga sektorn som exempel, kostar kanske femtiolappen och har en livslängd som beror på olika omständigheter. De flesta som har lysrör vet ju att dessa med jämna mellanrum måste bytas ut. Inte sällan går de heller sönder. Ett lysrör med ett som kostar 50 kronor i inköp kommer i slutänden att kosta fem gånger sitt inköpspris på grund av att de inte håller någon vidare kvalitet. Men i själva verket är ligger felet delvis i varje fall i de avtal som finns på belysningsmarknaden som SKL formulerar sina förfrågningsunderlag efter. Dagens teknologiska utveckling motiverar att man mer frekvent uppdaterar ramavtal och särskilt i områden och branscher där tekniken går fort framåt.

Offentliga upphandlingar med LED-lysrör har en lägre totalcykelkostnad i längen och innehåller inte kvicksilver

Framtiden offentliga upphandlingar, de lyser inte med energieffektiva krav i dag, kommer ha stora krav på leverantörer att ha miljökrav och vi använder exemplet LED-lysrör eftersom det är ett talande exempelv för varför LED inte kan förbises. Landstingen idag kan sänka sina belysningskostnader med upp till 1,3 miljarder kronor varje år. Dessutom får de bort kvicksilver som finns i de lysrör som vi alla dagligen ser när vi är i maktens korridorer. En tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö och det är nyligen visat av forskare att människans hjärna får stora negativa effekter av kvicksilver. Inte minst lågenergilampan som, när den går sönder, har kvar att evakuera alla – särskilt kvinnor och barn – ur rummet och vädra ut en tid. LED innehåller inte kvicksilver. Ett LED-lysrör på 15W kan ersätta ett vanligt lysrör på 100W så energibesparingen är en motivationsfaktor i sig vid sidan av de miljömässiga fördelarna alla vinnner med att LED vinner mark.

Upphandlar du på tekniska skäl kan du upphandla utan föregående annonsering

När du upphandlar på tekniska skäl kan du i vissa fall slippa annonsera upphandlingen och mer eller mindre välja den leverantör som har den produkt du vill ha. Alla områden är givetvis heller inte konkurrensutsatta och bör heller inte upphandlas men när det kommer till så stora besparingar som man kan göra med en ny produkt inom LED, såsom exempelvis LED-Gallerian.se har, som håller i upp till 80-100 000 timmar, utan kvicksilver med lång garanti, med rörelsesensorer som optimerar LED-lysrörets livslängd ytterligare samt är elsäkert, då är motiven för detta starka. När man sedan jämför med ett gammalt lysrör med hög energiförbrukning och en stor belastning på miljön som i slutänden blir dyrare än LED-lysröret i materialkostnad, men också installationskostnader eftersom de ofta behöver bytas av olika anledningar.

Om vi mötte EU-direktivets krav byte av LED-belysning i hela EU – skulle vi kunna avveckla 65 kolkraftverk

EU-direktiv har mål att EU helt och hållet i framtiden ska belysas med miljövänlig LED-belysning. Idag ligger vi långt efter målet och om vi inte gör något idag så kommer vi inte nå de uppsatta energimålen på länge. Hade hela EU bytt till LED idag hade vi kunnat avveckla 65 kolkraftverk så stor besparing har LED på den allmänna belysningsinfrastrukturen. Ett belysande exempel är en gatulampa som drar ungefär 1000 watt, en likvärdig LED-gatulampa drar 84 watt. Energimyndigheten har ett beräkningssystem du kan använda för att se hur mycket du besparar på LED. Dessutom är lagstiftningen kring annan belysning på väg att helt fasas ut till fördel för LED-belysningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *