Försäkringsbedrägeri och konsekvenserna av försäkringsfusket

Försäkringsbolagen blir allt mer restriktiva i sin ersättningsutdelning

Försäkringsbolagen vägrade år 2013 att betala ut närmare en halv miljard kronor i försäkringsersättningar. I 6600 fall håll försäkringsbolagen inne med försäkringsersättningen av anledningar som bland annat misstänkt försäkringsbedrägeri. Mörkertalet sägs kring försäkringsfusk sägs vara väsentligt högre än så och man diskuterar i siffrorna 2,5 till 5 miljarder kronor.

Fordonsförsäkringen – stulna bilar och andra fordon

Flest begränsningar av ersättningsfall var inom fordonsförsäkringen där försäkringsbolagen nekade försäkringsanspråk på totalt 185 miljoner kronor på grund av i första hand misstankar om att försäkringstagaren framkallat försäkringsfallet för att berika sig själv. Andra försäkringsfall avsåg stulna bilar där man misstänker att försäkringstagaren förts sin bil utomlands och sålt den varpå han anmält den stulen och försöker bedra försäkringsbolaget på ersättning.

Hemförsäkring och reseförsäkring är extra dyra riskmoment för bolagen

Bedrägerier inom hemförsäkringen och reseförsäkringen toppar statistiken efter fordonsförsäkringen. Försäkringsbedrägerierna är ofta förslagna men varierar kraftigt i karaktär i denna mening. En vanlig metod är att få sin mobiltelefon ”stulen” eller förstör den för att kunna köpa en ny. En del använder reseförsäkringen för att åka utomlands och göra en kosmetisk operation och använda kvittot som ett underlag för en sjukhusbehandling som, till skillnad från en skönhetsoperation, täcks av försäkringsskyddet i resemomentet.

Hemförsäkringen | Berikandeförbudet är generellt inom försäkringsavtalet

Det vanligast är att man saltar räkningen till försäkringsbolaget och lägger till egendom som man inte blivit av med. Många motiverar detta för att täcka exempelvis självrisk eller ett annat försäkringsfall man kanske inte anmälde. Men plussar då på, vid inbrott och stöld, vad som försvunnit och även detta görs med varierande förslagenhet. En konsekvens av detta är att man kan bli av med allt varav det passande ordspråket – den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.

Ökar eller minskar bedrägerierna | Vilka konsekvenser får försäkringsfusket

Man ska hålla i åtanke att antalet polisanmälda försäkringsbedrägerier år 2013 är dubbelt så få som på 90-talet, men man måste lägga in i ekvationen att benägenheten från polisen att utreda försäkringsbedrägerier i dag är sval. Under år 2013 anmäldes enligt 326 försäkringsbedrägerier till polisen.

En konsekvens av att media tar upp frågan är att många uppfattar fusket mer utbrett än vad det faktiskt är och det ökar benägenheten för andra försäkringstagaren, som inte vill förlora på att andra fuskar, att själva fuska med försäkringen. Och det skapar en dyrare försäkringsprodukt för alla och innehåller ett moment av fångarnas dilemma där alla förlorar på motpartens förmodade och – som i dessa fall – felaktiga uppfattning om andras agerande i försäkringsfrågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *