Upplysningsplikten i försäkrings-villkoren

Du har som försäkringstagare många skyldigheter

Som försäkringstagare har du inte endast att erlägga försäkringspremien vid varje avtalad tid. Du måste också som bekant beakta en rad bi-förpliktelser enligt försäkringsavtalet. Bland annat ska du beakta en rad aktamhetsvillkor och försiktighetsregler. Syftet med dessa bestämmelser är i första hand att försäkringstagaren ska vara försiktig om sin egendom Med äventyr för att hans försäkringsersättning sätts ned med en viss procentsats eller jämkas till noll. ¨

Vid skada ska försäkringstagaren anmäla försäkringsfallet direkt och upplysa bolaget om rätt omständigheter kring skadan

När du som försäkringstagare råkat ut för skada ska du genast anmäla detta till försäkringsbolaget. Du ska också svara på försäkringsbolagets frågor och även om frågans omfattning rymmer flera alternativa svar ska du också uttömmande svara på dessa. Undanhåller du något kommer detta läggas till till last och möjligen påverka din rätt till ersättning, från försäkringen, i sin helhet. Lägger du till värden till ditt verkliga förlorade gods till exempel kan du bli helt utan försäkringsersättning. Även om du bara delvis har inkommit med felaktiga uppgifter.

Försäkringsbolagen har fantasifulla och vittgående utredningsmetoder

Bortser man från sociala medier och andra mer eller mindre offentliga uppgiftskällor så har försäkringsbolagen tämligen långtgående utredningsmöjligheter till sitt förfogande. Bolagen använder sig bland annat av Polismyndigheter, Statens Kriminaltekniska Labratorium (SKL) och trafikregister av olika slag samt pantbanksdokumentaion för att utreda försäkringsfall. Vad gäller mer sekretessbelagda uppgifter om dig som person exempelvis sjukjournaler osv. får de till sin användningen genom att du själv, som försäkringstagare, efterger sekretessen kring dessa uppgifter. Skulle du motsätta dig det, vilket du givetvis kan göra, anses det som du inte vill medverka i utredningen av ditt försäkringsfall vilket i slutänden kommer läggas dig till last.

Var korrekt och tänk på försäkringskollektivet där du själv ingår

Man har en skyldighet att vara rädd om sin egendom, att inte framkalla försäkringsfallet och inte undanhålla uppgifter som har betydelse för försäkringens tecknande eller för rätten till ersättning. Man ska dessutom veta att försäkringsbolagens utredare är duktiga och ganska kvickt uppfattar tveksamheter kring ett försäkringsfall. En viktig princip är försäkringens stabilitet i flera aspekter, här i meningen att antalet olyckor – må så vara att de är fiktiva – höjer försäkringspremien för alla och det kan i slutänden göra försäkringsprodukter oattraktiva för var och en. Ett exempel är iPhone-telefonerna. Dels har de en hög skadenivå, dels har de en tendens att stjälas varje gång en ny iPhone når marknaden vilket givetvis får konsekvens för försäkringspremien och självrisken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *