Försäkringsbolagen är stora aktörer

Försäkringsbolaget har både ekonomiskt och sakmässigt överläge

Att du som försäkringstagare redan när försäkringsavtalet ingås är i ett icke-gynnsamt avtalsförhållande är ett faktum. Som konsument har du inte alltid möjlighat att beräkna värdet av din försäkring och därmed premienivån, försäkringsvillkoren kan för många uppfattas som rena grekiskan som dessutom är motstridig eller tvetydlig. De olika begreppen i villkorstexten har ofta långtgående juridisk mening och kan bara förstås av en sakkunnig. Och inte sällan är det delade meningar om hur ett begreppen ska tolkas. Begränsningarna i försäkringsavtalet, eller de så kallade undantagsvillkoren, är många och ofta är det först när försäkringsfalll aktualiseras som man läser på om försäkringsskyddets begränsningar. Försäkringens övergripande moment finns i försäkringsbrevet men på detaljnivå krävs bland annat försäkringsavtalet och olika tolkningsprinciper beroende på var man hamnat. Allmänna avtalsprinciper gäller vid sidan av försäkringsavtalslagens mer specifika regler. För mer detaljerad information måste man dock läsa lagstiftarens tankegångar vid lagförfattandet. Material som återfinns som olika betänkanden, offentliga utredningar och propositioner. Även domstolarna tolkar som bekant lagen även om praxis är något sparsam. Försäkringsbolagen har ett överläga både ekonomiskt och sakmässigt och har duktiga jurister, utredare och handläggare. De har givetvis för arbetsgivares intressen för sina ögon.

David Goliat försäkringsbolag

 

Försäkringstagarens underläge ligger främst i att:

1. försäkringstagaren är i ett ekonomiskt underläge (särskilt när skada har uppstått)

2. försäkringstagaren är inte sakkunnig och kan ofta inte de korrekta villkoren (eller omfattningen av dem i varje fall)

3. försäkringsavtalet är upprättat av försäkringsbolaget på deras villkor (och försäkringsvillkoren är ofta snåriga och svårtolkade)

4. försäkringstagaren för själv inte vara med och påverka avtalsinnehållet på något väsentligt sätt.

Försäkringsbolagen är som sagt i överläge mot sina kunder som är konsumenter och företag. Försäkringsbolagen är vinstdrivande enligt affärsmässiga principer och ska tjäna pengar. Endast ett försäkringsbolag i historien har gått i konkurs vilket visar på verksamhetens lukrativa karaktär.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *