Ersättning vid skada med motordrivet fordon

Trafikskadelagen relgerar ska uppkommen i trafik

Trafikskadelagen (1975:1410), förkortad, TsL, reglerar skada uppkommen i trafik med motorfordon samt trafikförsäkringen för motordrivna fordon. I lagen regleras vilka fordon som omfattas av trafikskadelagen samt vilja som är berättigade til ersättning från den. Hur ersättningen vid trafikskador regleras följer i skadeståndslagens 5 och 6 kapitel enligt skadeståndsrättsliga principer som gäller vid beräkningen av skadeersättningen.

Trafikskadenämnden – Rätten att få sin sak prövad

Alla motorfordon måste enligt lag inneha en trafikförsäkring. Den som skadats i trafiken av ett motorfordon har rätt att få sin sak prövad av Trafikskadenämnden. Nämnden har till uppgift att opartiskt och oberoende bedöma en skälig ersättning för personskador i trafik med motordrivet fordon. Den som skadats av ett motordrivet fordon har alltså rätt att ur det andra fordonets trafikförsäkring få ersättning för sina skador. I det fall fordonet skulle vara oförsäkrat ska den som skadats kunna vända sig till Trafikförsäkringsföreningen för att få ersättning för dina skador. Detta gäller även vid de fall ett utländskt fordon skadat en medtrafikant eller i det fall en smitningsolycka varit för handen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *