Försäkringstagarens premieförpliktelse

Försäkringspremien är försäkringstagarens viktigaste åtagande gentemot försäkringsbolaget

Försäkringspremien är försäkringstagarens viktigaste åtagande gentemot försäkringsbolaget och utebliven premiebetalning kan få förödande konsekvenser för försäkringstagaren såsom suspenderat försäkringsskydd och utebliven ersättning vid skada. På samma sätt så kan man säga upp försäkringen genom att helt sonika sluta betala försäkringspremien så sägs avtalet upp per automatik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *