Behöver man verkligen en drulleförsäkring?

Hur många tar sin drulleförsäkring i anspråk?

Behöver man en drulleförsäkring som komplement hemförsäkringen? Att svar på denna fråga är lite delikat och det nedanstående ska inte förstås som någon rådgivning utan hamnar snarare i det rättsvetenskapliga området möjligen med punkter besläktade till andra faktorer. Om man ser till det hela negativt och kontrollerar hur många av försäkringsbolagens sakkunniga, däribland juristerna, som torde vara de som är mest bevandrade i riskerna och vid sidan av den vanliga hemförsäkringen har tecknat ett drulletillägg så blir räkningen låg. Det är alltså inte många som teckar denna tilläggsförsäkring. Därmed inte sagt att inte alla behöver den. Man beräknar att ca 5 % av det svenska försäkringskollektivet de facto någon gång kommer att ta sin tilläggsförsäkrings i anspråk. Just denna skara kan till och med komma att behöva använda drulleförsäkringen flera gånger. Skaran tillhör den 5%-iga skara av olycksfåglar som tillsammans med ytterligare en försäkringstagarkategori står för de flesta olyckor / skador och i princip belastar försäkringskollektivskassan.

Ska man teckna ett drulletillägg till sin hemförsäkring?

Om man själv vet med sig att man kanske tillhör denna lite mer olycksdrabbade försäkringstagarskara eller i varje fall kan röra sig i periferin så kan det vara bra att ha en tilläggsförsäkring som täcker även händelser som inte är så vanliga och egentligen endast just berör bara ett antal få. Då kan man för säkerhets skull teckna en drulleförsäkring. Men för de allra flesta räcker en vanlig hemförsäkring som i sig täcker de allra flesta skadehändelser som drabbar kollektivet såsom bränder, vattenskador (av viss karaktär), egendomskador som stöld och inbrott m.m. De mer vanligt förekommande skadorna. Förutsättningen för  tillägget är att händelsen som leder fram till skadan ska vara plötslig och oförutsägbar – och därmed inte förutsebar – vilket inskränker skyddet en hel del. Skador som man kunnat förutse och/eller som under lång tid skadat egendomen såsom mindre läckage täcks därmed inte heller genom drulleförsäkringen. Är det stor risk för en skadas realiserande kan man redan av den fingervisningen dra slutsatsen att händelsen inte täcks av försäkringen och om det gör det så är självrisken förmodligen anpassad därefter. Drulleförsäkring är till för den som vet med dig att du är lite klantigare än gemena man/kvinna. I andra fall torde hemförsäkringen räcka fullgott.

Juridik Jurist försäkringsbolag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *